Xí nghiệp Thi công cơ giới

Tên đơn vị

Xí nghiệp Thi công cơ giới

Địa chỉ

90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại

073 3872878

Fax

073 3850597

Năm thành lập

2014

Sản phẩm chính

• Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng cho các loại hình công trình thi công có Cơ giới tham gia.
• Đào và vận chuyển đất hố móng các công trình Cống, Kênh dẫn Bê tông.
• Bốc xếp và vận chuyển vật liệu xây dựng.
• Thi công đóng cọc cừ bê tông cốt thép, cừ thép, cọc cừ bê tông dự ứng lực.
• Thi công san lắp mặt bằng.
• Thi công nền đường và đường đến cấp
• Thi công đắp đập vùng triều
• Thi công đất hồ chứa, đập tràn.
• Thi công cẩu lắp đặt cấu kiện công trình
• Thi công khai thác các loại vật liệu xây dựng
• Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ.
• Thuê và cho thuê xe máy, thiết bị

Số lượng nhân viên

10 người

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.