Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

Vị trí cần tuyển:

- Nhân viên Kinh doanh (số lượng: 02 người).

- Nhân viên nghiên cứu thị trường (Số lượng: 01 người)

- Nhân viên Marketing (số lượng: 01 người)

(Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 31/7/2017)

Thông tin chi tiết

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.