Trưởng Các Phòng Ban

1. Phòng Nhân sự - Hành chánh

Anh

 

Ông Phạm Minh Sáng

• Trưởng phòng.

 


2. Phòng Nghiên cứu phát triển

o.quang

Ông Trần Văn Quang

• Trưởng phòng


 

3. Phòng Tài chánh kế toán

BPhuong

Bà Lê Mỹ Phượng.

• Kế toán trưởng.

 


 

4. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

Otien

 

Ông Trần Văn Tiền

• Trưởng Phòng.

 

5. Ban Đầu tư và Quản lý dự án

Hiep

 

Ông Nguyễn Hữu Hiệp

• Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban.

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.