Thông báo dịch vụ lưu ký chứng khoán miễn phí và Dịch vụ Môi giới giao dịch cổ phiếu

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang. Để thuận tiện cho Cổ đông trong việc giao dịch cũng như nhận cổ tức, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP HCM (Agriseco – HCM) thông báo đến Quý Cổ đông được biết Agriseco – HCM đang cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán miễn phí và Dịch vụ Môi giới giao dịch Cổ phiếu THG.

  • Địa điểm thực hiện lưu ký và giao dịch Cổ phiếu THG tại: AGRIBANK Tiền Giang – Số 31 Lê Lợi, Phường 1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.
  • Cán bộ phục trách chứng khoán: Bà Nguyễn Thị Anh Thư – DĐ: 0937417606

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.