Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 15/04/2016, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

13055490_2022642731293649_7169089639876543015_n

 Đại hội rất hân hạnh được đón tiếp Đại biểu là đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt và tất cả Quý cổ đông của Công ty. Tổng số cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tham dự gồm có 136 cổ đông tương ứng với 9.487.160 cổ phần chiếm tỷ lệ 94,8%. 

13043530_2022660134625242_1088837988513135325_n

  Ông Lê Văn Điệp – Chủ tịch HĐQT phát biểu

Tại Đại hội Ông Lê Văn Điệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo với cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Công ty.

Trong năm 2015 với nổ lực và quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cấp quản lý và toàn thể nhân viên Công ty đã đạt được những thành công vượt bậc với kết quả sản xuất kinh doanh như: doanh thu đạt 699,47 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 115% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 55,94 tỷ đồng chiếm 224% so với kế hoạch và chia cổ tức là 20%/vốn điều lệ. Điều này đáp ứng được sự mong đợi của Quý cổ đông.

 12439359_2022659921291930_3222252535603038868_n 

  Các cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng bao gồm: kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và mức dự kiến năm 2016; Lựa chọn công ty kiểm toán các BCTC năm 2016; Phương án phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2016….

 13043210_2022656977958891_7790011300201466647_n

 Đại hội tiến hành biểu quyết

 13076769_2022643251293597_7197223718403547416_n

 Trong năm 2016 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chủ trương điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để phát huy những thành quả đạt được của năm 2015 và cố gắng hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đã đặt ra.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.