Thành tựu

Các huân, huy chương đã đạt được:

    – Đối với tập thể Công ty :

LD_HangNhi

Năm 1990

Huân chương lao động hạng hai.

LD_HangNhat

Năm 1996

Huân chương lao động hạng nhất.

DanhHuyAnhHungLD

Năm 2000

Danh Hiệu Anh hùng lao động.


DL_HangBa

Năm 2003

Huân chương độc lập hạng ba.


 

  • Bảng vàng doanh nghiệp uy tín, chất lượng các năm 2008, 2009, 2010.
  • Năm 2009: Cờ thi đua của Chính phủ.
  • Năm 2010: Huân chương độc lập hạng nhì.
  • Huy chương vàng chất lượng cao do Hội Xây dựng VN, Bộ Thủy lợi, Bộ NN&PTNT công nhận và trao tặng cho 6 công trình: Cống đập Gò Công, cống Gò Cát, cống Bảo Định (Tiền Giang), Cống Đôi Ma (Long An), Cống Diệp Thạch.
  • Công trình chất lượng tiêu biểu thập kỷ 90: Cống Gò Công (Tiền Giang) và Cống Đôi Ma (Long An).

    – Đối với cá nhân:
  • Danh hiệu anh hùng lao động: 2 người. 
  • Huân chương lao động hạng ba: 6 người.
  • Huân chương lao động hạng nhì: 1 người.
  • Bằng khen của Thủ tướng chính phủ: 22 người.

 


Tin mới:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.