Lịch sử hình thành

1977

 • Công ty xây dựng thuỷ lợi Tiền Giang được thành lập.

1980

 • Ban tiếp nhận nguồn hàng viện trợ ADB ra đời, theo chương trình triển khai dự án tiền phong Gò Công – Tân An, thuộc Sở Thủy lợi Tiền Giang.

1981

 • Ban tiếp nhận nguồn hàng viện trợ ADB được chuyển thành Xí nghiệp thi công cơ giới thủy lợi.

11/07/1983

 • Xí nghiệp Thi công Cơ giới Thủy lợi sáp nhập với Công ty Xây dựng Thủy lợi thành Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi Tiền Giang.

1996

 • Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi Tiền Giang chuyển đổi thành Công ty Xây dựng Thủy lợi Tiền Giang.

1997

 • Đầu tư phát triển Khu công nghiệp Mỹ Tho

2000

 • Thành lập Xí nghiệp bê tông, mở ra lãnh vực kinh doanh mới về các sản phẩm bê tông.

2004

 • Công ty Xây dựng Thủy lợi Tiền Giang được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Tiền Giang, vốn điều lệ 20 tỉ đồng.
 • Đầu tư phát triển Khu dân cư Mỹ Thạnh Hưng, Phường 6, TP. Mỹ Tho. Khu dân cư hiện đại đầu tiên của tỉnh Tiền Giang.
 • Thành lập Trung tâm đầu tư và kinh doanh địa ốc EIC.

2006

 • Khởi động đầu tư Khu dân cư Long Thạnh Hưng, thị trấn Chợ Gạo, qui mô 23 ha.
 • Tăng vốn điều lệ công ty lên 60 tỉ đồng

2007

 • Khởi động dự án tái cấu trúc quản lý Công ty.
 • Thành lập Công ty con:

             – Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO, vốn điều lệ 10 tỉ đồng.

             – Công ty TNHH MTV Xây dựng Giao Thông TICCO, vốn điều lệ 10 tỉ đồng.

             – Công Ty TNHH MTV Bê tông TICCO, vốn điều lệ 38 tỉ đồng.

 • Thành lập các đơn vị kinh doanh trực thuộc:

             – Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa

             – Xí nghiệp Kinh doanh Vật liệu Xây dựng

2008

 • Mua Công ty xây dựng thuỷ lợi An Giang (DNNN) và tổ chức lại thành công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang, vốn điều lệ 20 tỉ đồng, trong đó, TICCO nắm giữ 65% vốn điều lệ.

2009

 • Thành lập Sàn Giao dịch Bất động sản TICCO (TICCOReal) - Sàn giao dịch bất động sản đầu tiên tại Tiền Giang.

2010

 • Sáp nhập Công ty TNHH MTV Giao thông TICCO vào Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO và tăng vốn điều lệ 20 tỉ đồng.
 • Phát hành thêm vốn cổ phần, nâng vốn điều lệ toàn Công ty 80 tỉ đồng

2010

 • Sáp nhập Công ty TNHH MTV Giao thông TICCO vào Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO và tăng vốn điều lệ 20 tỉ đồng.
 • Phát hành thêm vốn cổ phần, nâng vốn điều lệ toàn Công ty 80 tỉ đồng

2013

 • Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1 (04 cổ phiếu được 01 cổ phiếu thưởng), nâng vốn điều lệ toàn Công ty lên 100 tỉ đồng

2014

 • Tháng 02/2014 thành lập Xí nghiệp Xây dựng thủy lợi

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.