Hội Đồng Quản Trị


o-hien

Ông Lê Vinh Hiển

• Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị


 


 

a-tin

 

Ông Trần Hoàng Huân

• Thành viên Hội Đồng Quản Trị

• Tổng Giám đốc

 

a.nghia

Ông Nguyễn Thanh Nghĩa

• Thành viên Hội Đồng Quản Trị

• Phó Tổng Giám đốc

 

 

 

 

 

giap

Ông Vũ Huy Giáp

• Thành viên Hội Đồng Quản Trị

• Phó Tổng Giám đốc
 

Co_Huong

Bà Nguyễn Thị Hường

• Thành viên Hội Đồng Quản Trị

 

 


 

 

 


 

 

 

 


Tin mới:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.