Xí nghiệp Kinh doanh Vật liệu xây dựng

Tên đơn vị

Xí nghiệp Kinh doanh Vật liệu xây dựng

Địa chỉ

90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại

073 3958338

Fax

073 3850597 

Năm thành lập

2007

Sản phẩm chính

• Kinh doanh vật liệu xây dựng các loại

• Kinh doanh cát san lấp

Số lượng nhân viên

8 người

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.