Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO

Tên đơn vị

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO

Địa chỉ

90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại

073 3878545

Fax

073 3878474

Năm thành lập cialis online india

2016

Sản phẩm chính

• Thi công các công trình thủy lợi: Trạm bơm, cống, đập, đê, kè sông, kè biển các loại, hồ chứa nước và nạo vét rạch, kênh mương.

• Thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

• Thi công các công trình giao thông: cầu giao thông, cầu cảng, đường giao thông các loại, hệ thống cấp thoát nước.

• San lắp mặt bằng.

Số lượng nhân viên

20 người

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.