Tài Liệu Quản Lý

Qui chế quản trị công ty

01/11/2013
Download

Qui chế công bố thông tin

30/07/2013 Download

Quyết định qui chế quản lý sử dụng và cung cấp thông tin lên Website

15/07/2013

Download 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.