Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần 5

File đính kèm: Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần 5

 

 

Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần 4

File đính kèm: Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần 4.pdf

 

 

Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần 3

File đính kèm: Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần 3.pdf

 

 

Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần 2

File đính kèm: Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần 2.pdf       

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.