Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Ngày 06/01/2015 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang có gửi đến Quý cổ đông Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang. Trường hợp vì một lý do nào đó, Cổ đông không nhận được Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thì có thể tải trực tiếp file đính kèm dưới đây và đánh dấu, ký tên vào Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty theo địa chỉ như sau:

-  Phòng Nghiên cứu – Phát triển, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang; Số 90, đường Đinh Bộ Lĩnh, P9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

-  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Điện thoại:    073 3872878

- Fax : 073 3850597

File đính kèm:

1. Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

3. Bảng so sánh Điều lệ hiện hành và Điều lệ sửa đổi, bổ sung

 

       

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG) trân trọng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tới các Quý cổ đông. Nội dung cụ thể như sau:

       - Thời gian: 8h00, ngày 25 tháng 04 năm 2015 (Thứ bảy).

       - Địa điểm: Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang (Phòng họp số 2, Số 6C, đường Rạch Gầm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Trường hợp vì một lý do nào đó, cổ đông không nhận được Thư mời họp thì có thể tải trực tiếp các tài liệu dành cho cổ đông phía dưới đây và có quyền đăng ký tham dự Đại hội bình thường theo địa chỉ trên.

File đính kèm:

       
Trang 2 của 6

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.