Đại hội đồng cổ đông

     

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đã có thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

         
Trang 5 của 6

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.