Đại hội đồng cổ đông

       

THG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trước hết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) xin gửi lời chào trân trọng tới các Quý Cổ đông. Chân thành cám ơn sự đóng góp và ủng hộ của các Quý Cổ đông đối với sự phát triển của Công ty trong suốt thời gian qua.

       
Trang 3 của 6

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.