Công bố thông tin

     

THG - Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt cuối năm 2016

THG - Ngày 15/05/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM có thông báo số 606/TB-SGDHCM Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối năm 2016 (Mã CK: THG)

File đính kèm: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng

         
Trang 1 của 23

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.