Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2016

File đính kèm: Báo cáo thường niên năm 2016

 

 

Báo cáo thường niên năm 2015

File đính kèm: Báo cáo thường niên năm 2015.pdf

 

 

Báo cáo thường niên năm 2014

File đính kèm: Báo cáo thường niên năm 2014.pdf

 

 

Báo cáo thường niên năm 2013

File đính kèm: Báo cáo thường niên năm 2013.pdf

 

 

Báo cáo thường niên năm 2012

File đính kèm: Báo cáo thường niên năm 2012.pdf


 

Báo cáo thường niên năm 2011

File đính kèm: Báo cáo thường niên năm 2011.pdf

 

 

Báo cáo thường niên năm 2010

File đính kèm: Báo cáo thường niên năm 2010.pdf

Phiên bản này đã cập nhật lại các số liệu tài chính theo báo cáo kiểm toán chính thức


 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.