Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính công ty năm 2009

Xin vui lòng download file : baocaotaichinhcongtynam2009.pdf
 

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2009

Xin vui lòng download file :baocaotaichinhhopnhat6thang2009.pdf
 

Báo cáo tài chính công ty 6 tháng năm 2009

Xin vui lòng download file : baocaotaichinhcongty6thang2009.pdf
 
Trang 11 của 11

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.