Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính công ty quí 1 năm 2011

Xin vui lòng download file : BCTC_Ct_qui1_2011 .pdf

(Bản cập nhật đầy đủ )


 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010

Xin vui lòng download file : BCTC_hn_2010.pdf
 

Báo cáo tài chính công ty năm 2010

Xin vui lòng download file : BCTC_Cty_2010.pdf
 

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2010

Xin vui lòng download file : Baocaohopnhat9thang2010.pdf


 

Báo cáo tài chính công ty 9 tháng năm 2010

Xin vui lòng download file : baocaotaichinhCongty9thang2010.pdf

 

 

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2010

Xin vui lòng download file : baocaotaichinhhopnhat6thang2010.pdf
 

Báo cáo tài chính công ty 6 tháng năm 2010

Xin vui lòng download file : baocaotaichinhcongty6thang2010.pdf
 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009

Xin vui lòng download file : baocaotaichinhhopnhatnam2009.pdf
 
Trang 10 của 11

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.