Báo cáo tài chính

THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1/2013

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1/2013.pdf


 

THG - Báo cáo tài chính công ty mẹ quí 1/2013

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính công ty mẹ quí 1/2013.pdf

 

 

THG Báo cáo tài hợp nhất năm 2012‏ đã kiểm toán

File đính kèm: THG - BCTC hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán.pdf

 

 

THG Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2012‏

File đính kèm: THG Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2012‏.pdf


 

THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 4/2012

File đính kèm: THG Bao cao tai chinh hop nhat qui 4 nam 2012.pdf

 

 

THG - Báo cáo tài chính công ty mẹ quí 4/2012

File đính kèm: THG-Bao cao tai chinh cong ty me qui 4/2012.pdf

 

 

THG Báo cáo tài chính hợp nhất quí 3 năm 2012‏

File đính kèmTHG Báo cáo tài chính hợp nhất quí 3 năm 2012‏.pdf
 

THG Báo cáo tài chính công ty quí 3 năm 2012‏

File đính kèm: THG Báo cáo tài chính công ty quí 3 năm 2012‏.pdf
 
Trang 7 của 11

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.