Ban Tổng Giám Đốc


a-huan

Ông Trần Hoàng Huân

• Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.


 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Hữu Hiệp

• Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Đầu tư.


 

 

 

 

 

 

Ông Vũ Huy Giáp

• Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Xây dựng.


 a.nghia

 

Ông Nguyễn Thanh Nghĩa

• Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Bê tông.


 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.