Dịch vụ Thẩm định giá

Ticcoreal liên kết cùng công ty TNHH Thẩm Định Giá Đất Việt – một trong những công ty Thẩm định giá hoạt động theo tiêu chuẩn của Bộ tài chính, đạt huy hiệu Top ngành Thẩm định Việt Nam – nhằm cung cấp đến quý khách hàng các dịch vụ đa dạng như :


THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
Mục đích thẩm định bất động sản để phục vụ cho :
 • Bảo toàn tài sản.
 • Mua bán, chuyển nhượng.
 • Biến động chủ quyền tài sản của doanh nghiệp.
 • Cầm cố, thanh lý.
 • Tính thuế và hạch toán sổ sách, báo cáo tài chính.
 • Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hóa.
 • Đền bù giải tỏa.
 • Chứng minh tài sản để du học và vay vốn ngân hàng...

Chi tiết : http://ticcoreal.com.vn/Assessment.aspx

 

THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC THIẾT BỊ
Mục đích thẩm định giá trị máy móc thiết bị để phục vụ cho:
 • Phục vụ thuê tài chính.
 • Bảo hiểm.
 • Mua bán, tư vấn.
 • Cầm cố, thanh lý.
 • Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.
 • Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hoá.
 • Đền bù giải toả.

Chi tiết : http://ticcoreal.com.vn/Assessment.aspx


XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
Mục đích thẩm định giá trị doanh nghiệp :
 • Kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp là cơ sở cho các hoạt động sáp nhập, mua lại, hợp nhất, giải thể, thanh lý tài sản hay thành lập các liên doanh, cổ phần hóa…
 • Kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp nhằmgiúp cho doanh nghiệp có những giải pháp cải tiến quản lý cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
 • Các kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp cũng là cơ sở cho các tổ chức, cá nhân và công chúng đầu tư ra quyết định đầu tư vào các loại chứng khoán do doanh nghiệp phát hành trên thị trường tài chính.

Chi tiết : http://ticcoreal.com.vn/Assessment.aspxTin mới:
Tin cũ:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.