ISO 9001: 2000

      Để phù hợp với tình hình nền kinh tế trong nước theo xu hướng bắt đầu hội nhập với nền kinh tế thế giới. Các doanh nghiệp trong nước đang hoạt động trong môi trường cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt với trình độ phát triển thông tin, công nghệ mới, kỹ thuật tiên tiến bên cạnh đó là trình độ quản lý ngày một nâng lên. Trước tình hình đó, Công ty đã nhận thấy phải kiện toàn hệ thống quản lý để phát huy hết nguồn nội lực của doanh nghiệp.
  • Ngày 25/4/2000, Công ty đã mời Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ SMEDEC HCMC tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000. Tổ chức 2 khoá học nhận thức cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 cho 61 CBCNV thuộc khối gián tiếp của Công ty. Gửi đi đào tạo 24 chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ với kết quả đạt và khá.
  • Sau hơn một năm soạn thảo các quy trình quản lý thực tế tại công ty theo yêu cầu của tiêu chuẩn, áp dụng vận hành và điều chỉnh hệ thống, qua 2 cuộc đánh giá chất lượng nội bộ với sự tư vấn và giám sát của bên thứ 2, ngày 29/4/2003 Công ty được tổ chức chứng nhận DNV của NaUy đánh giá và chính thức cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của Công ty phù hợp với tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001: 2000.
  • Song song với việc chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần, Công ty đã tiến hành đổi giấy chứng nhận cho phù hợp và đến tháng 5/2004 Công ty đã được DNV tái đánh giá giám sát lần thứ I và Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty vẫn được công nhận duy trì hiệu lực.
  • Đến ngày 12/6/2006, Công ty được DNV tái đánh giá Công nhận lần thứ II, và tiếp tục được duy trì giấy chứng nhận có hiệu lực đến 29/4/2009.

- Giấy chứng nhận số: 1845-2003-AQ-SIN-UKAS, cấp ngày 2/8/2006.

- Phạm vi chứng nhận đối với 4 nhóm sản phẩm sau:

+ Sản xuất và cung cấp bê tông tươi.
+ Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
+ Sửa chữa và bảo trì máy móc, thiết bị cơ khí.
+ Sản xuất và cung cấp cấu kiện cơ khí cho công trình thuỷ lợi.

Tin cũ:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.