Đập Cần Chông

2_copyĐịa điểm : tỉnh Trà Vinh


Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Thủy Lợi 418

 

 

 

 

 

I. Phạm vi công việc : Thi công xây dựng công trình.


II. Mô tả tóm tắt dự án :

    1. Nhiệm vụ công trình:Cùng với các công trình khác trong DA Nam Măng Thít có nhiệm vụ:

  • Ngăn mặn, tiêu cho 267.000 ha đất tự nhiên
  • Dẫn ngọt, trữ ngọt cho 17.792 ha đất nông nghiệp.
  • Tiêu chua, tiêu phèn, xổ mặn cải tạo đất.

2_copy     2. Quy mô công trình:

  • Cấp công trình: III
  • Cao trình đỉnh đập : +3.0 m
  • Cao trình đáy sông sâu nhất : -8.5 m    
  • Bề rộng đỉnh đập B= 10 m.
  • Chiều dài đập L = 110 m.
  • Chiều cao đập lớn nhất Hmax = 12.03 m.

     -Mái đập :

  • Từ cao trình +3.0 m – cao trình + 0 m : m=5.
  • Từ cao trình 0 trở xuống : m=10.
  • Giá trị xây lắp:  nằm trong hệ thống cống đập cần chông tổng giá trị dự án  58.398.208.000 ĐVN (theo thời điểm giá năm 2005)

 


Tin mới:
Tin cũ:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.