Cống Bảo Định

Địa điểm: tỉnh Tiền Giang


Chủ đầu tư:
ban quản lý dự án Thủy Lợi 416
 

 

 

 

 

 I. Phạm vi công việc : Thi công xây dựng công trình.

II. Mô tả tóm tắt dự án :    

    1. Nhiệm vụ công trình:

  • Ngăn mặn, giữ và tạo nguồn ngọt, tiêu chua, rửa phèn, cải tạo đất, đảm bảo sản xuất cho 10.300 ha đất tự nhiên.
  • Chuyển nước ngọt từ rạch Bảo Định sang rạch Gò Cát, cấp nước cho KV phía Đông rạch Bảo Định.

    2. Quy mô công trình:

  • Cấp công trình: IV
  • Chiều rộng cửa: 3 cửa x 10m = 30m
  • Cầu giao thông H18 – X80

    3. Khối lượng chính:

  • Đất đào đắp: 149.790m3
  • Bê tông các loại: 6.501 m3
  • Đá các loại: 2.436 m3

    4. Giá trị xây lắp: 18.900.000.000 ĐVN
                             (theo thời điểm giá năm 2004)

 


Tin mới:
Tin cũ:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.