Đường 866

Duong_866Địa điểm xây dựng: tỉnh Tiền Giang


Chủ đầu tư: Sở giao thông vận tải Tiền Giang

 

 

 

 

I.Phạm vi công việc : Thi công xây dựng công trình.

II.Mô tả tóm tắt dự án :
    1.Giới thiệu:

  • Tên dự án : Đường vào khu công nghiệp Long Giang.
  • Nguồn vốn : Ngân sách tỉnh. 
  • Quyết định đầu tư : Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 04/07/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu : Công Văn số 3869/UBND-CN ngày 15/07/2008 của UBND tỉnh Tiền Giang.
  • Ngày khởi công : 26/09/2008.
  • Ngày hoàn thành : 30/07/2009.
  • Tổng giá trị : 11.665.685.000 đồng. (theo thời điểm giá năm 2008)

Duong_866

2.Qui mô :
  • Cấp công trình : Cấp III.
  • Qui mô dự án :

           • Tốc độ thiết kế : 80 Km/h.

           • Số làn xe : 2 làn.

           • Kết cấu mặt đường : cấp cao A2.

           • Tải trọng thiết kế công trình : H30-XB80.

 


Tin cũ:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.