Công bố thông tin

       

THG - Thay đổi nhân sự chủ chốt công ty

Ngày 27/10/2014 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang thay đổi nhân sự chủ chốt Công ty như sau:

       
Trang 10 của 23

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.