Báo cáo thường niên năm 2010

File đính kèm: Báo cáo thường niên năm 2010.pdf

Phiên bản này đã cập nhật lại các số liệu tài chính theo báo cáo kiểm toán chính thức


 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.