Báo cáo tình hình quản trị

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013

File đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013.pdf

 

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012

File đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.pdf

 

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012

File đính kèm: THG- Bao cao tinh hinh quan tri cong ty.pdf

 

 

Báo cáo tình hình quản trị quí 3.2011

File đính kèm: Bao cao tinh hinh quan tri qui 3.2011.pdf 

 

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty quí 2.2011

File đính kèm: Bao cao tinh hinh quan tri cong ty qui 2.2011

 

 
Trang 2 của 2

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.