Chính sách phúc lợi

Trích lục từ “Quy chế sử dụng Quỹ phúc lợi” được ban hành kèm theo quyết định 

số 555/QĐ.TICCO của Tổng giám đốc ngày 31/12/2012 

 

       Quỹ phúc lợi công ty là một trong những các quỹ được trích lập từ lợi nhuận sau thuế của công ty. Việc lập và sử dụng quỹ phúc lợi nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBNV-LĐ, và thực hiện trách nhiệm xã hội của công ty.

Quỹ phúc lợi dùng để chi các khoảng sau:

Stt

Các khoản chi

Đơn vị tính

Mức chi

CHĂM LO CBNV, LĐ CÔNG TY

1.

Trợ cấp thường xuyên cho CBCNV thuộc viện hộ nghèo

Đồng/ tháng/ người

500.000 - 2.000.000

2.

Hỗ trợ đột xuất Tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp, ốm đau lâu ngày, thiên tai

Đồng/ lần/ trường hợp

500.000 - 2.000.000

3.

Hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ

Đồng/ người

 

Tùy theo ngân sách quỹ phúc lợi

4.

CBNV-LĐ, người thân bệnh

Đồng/ người

400.000

5.

Người thân chết

Đồng/ người

3.000.000+ tràng hoa

6.

CBNV-LĐ chết khi còn đang công tác

Đồng/ người

10.000.000+ tràng hoa

7.

Sinh nhật CBNV-LĐ

Đồng/ người

400.000

8.

Quốc tế phụ nữ, phụ nữ Việt Nam

Đồng/ người

300.000

9.

Quốc tế thiếu nhi (con CBNV-LĐ)

Đồng/ người

200.000

10.

Thương binh liệt sĩ (cựu chiến binh, con liệt sĩ)

Đồng/ người

300.000

11.

Trung thu

Đồng/ người

Tùy theo ngân sách quỹ phúc lợi

12.

Du lịch

Đồng/ người

Tùy theo ngân sách quỹ phúc lợi

13.

Khen thưởng con CBNCV học giỏi

Đồng/ người

 

 

Tùy theo ngân sách quỹ phúc lợi

14.

Xây mới, nâng cấp công trình phúc lợi của công ty

 

15.

Mua sắm trang thiết bị văn hóa, TDTT phục vụ, tổ chức phong trào cho CBCNV.

 

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

1.

Trợ cấp khó khăn cho cựu CBNV-LĐ công ty (nghỉ hưu)

 

 

    1.1

Thường xuyên

Đồng/ tháng/ người

250.000 – 1.000.000

    1.2

Đột xuất (tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ốm đau lâu ngày, thiên tai)

Đồng/ lần/ người

500.000 – 1.000.000

2.

CBNV-LĐ đã nghỉ bị bệnh hoặc chết

Đồng/ trường hợp

500.000 – 2.000.000

3. Cán bộ các cơ quan, đơn vị có quan hệ với công ty hoặc người thân bệnh, chết Đồng/ trường hợp   500.000 – 1.000.000

4.

Xây nhà tình nghĩa

Đồng/ căn

Tùy theo ngân sách quỹ phúc lợi

5.

Xây nhà tình thương

Đồng/ căn

Tùy theo ngân sách quỹ phúc lợi

6.

Phụng dưỡng mẹ VNAH

Đồng/ người/ tháng

400.000

    6.1

Quốc tế phụ nữ

Đồng/ người

200.000

    6.2

Tết nguyên đán

Đồng/ người

300.000

    6.3

Ngày thương binh liệt sĩ

Đồng/ người

200.000Tin mới:

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 01 Tháng 3 2013 09:03 )  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.