Chính sách đào tạo

Trích lục từ “Quy chế đào tạo” được ban hành kèm theo Quyết định số 579/QĐ.TICCO của Tổng giám đốc ngày 31/12/2009


       Công ty thực hiện công tác đào tạo để củng cố, bổ sung các năng lực còn thiếu của nhân viên so với tiêu chuẩn, hoặc yêu cầu công việc thực tế.

 

      Công ty cũng đồng thời thực hiện công tác đào tạo để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong công ty đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty trong dài hạn.

Các nội dung đào tạo bao gồm:

 • Lý luận chính trị
 • Quản lý
 • Kỹ thuật chuyên ngành
 • Tin học và ngoại ngữ

Hình thức đào tạo được đề cập bao gồm:

1.  Theo qui hoạch nhân sự và kế hoạch đào tạo năm:

 • Cử người tham gia các chương trình chính qui (đại học, trung cấp...)
 • Cử người tham gia các lớp đào tạo bên ngoài
 • Tự tổ chức đào tạo trong công ty
2.  Tự đào tạo của nhân viên:
 • Công ty sẽ công bố định hướng phát triển kỹ năng và nghề nghiệp theo nhu cầu trước mắt và lâu dài cho từng loại kỹ năng nghề nghiệp để toàn thể nhân viên rõ.
 • Nhân viên công ty căn cứ trên định hướng đó để tu dưỡng và tự đào tạo phát triển năng lực bản thân nhằm đáp ứng các yều cầu về năng lực do công ty đề ra.
 • Cá nhân CB-NV công ty tự đào tạo thông qua nỗ lực tự đào tạo của từng cá nhân.
 • Công ty tạo điều kiện cho việc tự học của nhân viên, bao gồm:

              - Hỗ trợ điều kiện học hỏi: tiếp cận thực tế, tiếp cận thông tin, trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia đầu ngành, hoặc

              - Tạo môi trường học hỏi: có chính sách về thời gian, kinh phí tổ chức cho việc tự học trong nội bộ, cung cấp tài liệu, tổ chức kho lưu trữ thông tin tri thức... đồng thời tổ chức thi đua học hỏi, có hình thức khen thưởng xứng đáng cho thành tích học hỏi.

 

Chính sách chi phí đào tạo:

Nếu được đào tạo theo kế hoạch của công ty (kể cả đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài) được hỗ trợ chi phí như sau:

 • Hỗ trợ học phí: 100%
 • Hưởng lương đầy đủ
 • Học ngoài giờ được hỗ trợ chi phí 10.000 đồng/ 1 giờ học
 • Hỗ trợ chi phí lưu trú, đi lại nếu học ngoài tỉnh

 

Khen thưởng trong đào tạo:

      Công ty tặng giấy khen và được tính vào thành tích thi đua cho các trường hợp đào tạo do công ty cử đào tạo; và tặng giấy khen nếu như CBNV-LĐ tự đào tạo theo định hướng của công ty mà có áp dụng hiệu quả vào công việc.


Tin mới:
Tin cũ:

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 12 Tháng 12 2011 21:38 )  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.