Đại hội đồng cổ đôngNghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2011

Xin vui lòng download file : NQ_DHCD__tn_2011.pdf
 
 

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

 • Thư mời họp : Thumoihop DHCDthuongnien2011.pdf
 • Phiếu xác nhận : phieuxacnhan_tn2011.doc
 • Giấy ủy quyền : giayuyquyen_tn2011.doc
 •  

  Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

  Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đã có thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

  Đọc thêm...
   

  Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010

  Xin vui lòng download file :  BienbanvaNQ_BT_2010.rar
   
  Trang 1 của 4

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

  Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
  Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.